מרץ 01 2010

מכתבי התגובה שלי

מאת: בשעה 14:41 נושאים: אויב מימין

הפרק "תגובות" מכיל מכתבים שנשלחו החל משנות ה70, מייד לאחר התאונה, ועד לשנות ה90.

קטעים אלו נכתבו בזמן שישבתי בכלא עתלית בחודשים, ספטמבר-דצמבר 1998, וכלא מעשיהו בחודשים יאנואר ופברואר 1999. הקטעים נכתבו כנקמה, מתוך זעם נוראי על ה"משפט", המאסר, ועל כל מה שעוללו לי, ולאחרים, חבורת הפושעים הציונים, יורשי הנאצים וממשיכי דרכם.

בספר "משלי קרילוב", (9\1768, מוסקוה – 1844, פטרבורג), ישנו משל על חמורים שרצו לייסד תזמורת. החמורים רכשו כלי נגינה, תווים וציוד עזר, וישבו לנגן. הקולות שבקעו, היו צורמים להחריד. לאחר ניסיונות שונים, בהם שונו הרכבים ותפקידים, שלא צלחו בידם, קראו לזמיר ליעוץ. הזמיר הקשיב, ופסק, שחמורים שהם בעלי אוזניים ערלות וגסות, וחסרי שמיעה מוזיקלית, לא יצליחו לנגן ולהפיק צלילי מוזיקה. גם מבתי המשפט בישראל, (ובעולם כולו), שהם ערלי לב, גסי רוח, אטומים, ונוהגים במשוא פנים, עושק, איפה ואיפה, לא יצא משפט צדק, וגזרי הדין שלהם צורמים להחריד. כי רשע מכתיר את "הצדיק על כן יצא משפט מעוקל". (חבקוק, א' 4')

ה"חוק" שהתקבל בישראל, ב1992, המכונה "חוק יסוד כבוד האדם וחרותו", שיקרי וכוזב לחלוטין, ודומה בצורתו, ביצועו ואופיו לחוק הנאצי בדבר "העבודה משחררת". כך גם ביחס ל"מגילת העצמאות" מ1948, שכל ההבטחות היפות והמרשימות: "יסודות החירות הצדק והשלום", ו"שוויון זכויות חברתי ומדיני", בשקר יסודם, ונכתבו לצרכי קישוט בלבד, ובכדי שמדינת ישראל תוכל להתקבל לאו"ם. האפרטהיד בדרום אפריקה בוטל. בישראל עדיין בתוקף.

המערכת המשפטית ששפטה אותי, במשפט צדק למופת, אור לגויים, ושלחה אותי לכלא, (ורבים אחרים, יהודים וערבים), דומה למערכת המשפטית הנאצית, שדנה את ואן דר לובה, (אזרח הולנדי, שעקב פיגור שיכלי נבצר ממנו מלהגן על עצמו), ואחרים, במשפט צדק למופת אור ליהודים, ושלחה המוני בני אדם לתאי הגזים. ה"זכות" היחידה שיש לי, ולאחרים – להשפט כנאשם במשפט צדק למופת, אור לגויים, ולהשלח לכלא ("אקציה"). אכן, זהו ה"פתרון הסופי" שיש למדינת ישראל להציע לי, ולאחרים.

מדינת ישראל, יורשת הנאצים וממשיכת דרכה, מתיחסת אלי כמו שהנאצים התיחסו ליהודים, ולעמים אחרים. הנאצים כלאו את קורבנותיהם, הלבישום בגדי אסיר, וכינו אותם "פושעים". אני, שהיתי כל ימי קרבן להתעללויות, השפלות, קיפוח ואפליה, עד כדי נכות פיזית ונפשית, נעצרתי, נשפטתי ונשלחתי לכלא פעמים רבות. כל אלה שהתעללו בי, עשקו אותי, עשו אותי נכה, והרסו את חיי, לא נשפטו ולא נענשו. יהודי ליהודי – נאצי.

מדינת ישראל הפושעת, מתיחסת לנתיניה החלשים וחסרי המגן – ערבים, מזרחיים, נשים, ילדים, קשישים, נכים, ועוד, כמו גבר בריון, אלים ומופרע, שמתעלל באשתו, מכה ורוצח אותה, ומאכזר לילדיו, וכמו כל פושע ונוכל, שמראה את נחת זרועו לסביבתו, ועושק את זולתו. ואכן, מסיבה זו בעלים אלימים נהנים מחופש פעולה, וזוכים לאהדת השופטים. גם בריוני הימין, ורוצחי ערבים, זוכים ליחס של כבוד, אהדה, והתחשבות במצוקתם הקשה, הקלות בעונש וחנינות בשפע.

במערכת המשפטית קיים כלל הנקרא: "כלל הגולגולת הדקה", שפרושו, אנשים חלשים, פיזית ונפשית, ופגיעים יותר מאחרים לחבטות, תאונות, וכד. הכלל המשפטי המשמעותי ביותר בישראל, הוא הכלל "מבנה גולגולת נכונה", שאומץ בישראל בידי יורשי הנאצים וממשיכי דרכם. כלל הגולגולת הדקה והכלל מבנה גולגולת נכונה, משלימים האחד את השני. ישנם בישראל אנשים תקיפים וחזקים, ברונים שודדים, בעלי מבנה גולגולת נכונה, יהודים טהורי גזע, עם האדונים, גזע עליון, בחיר העמים ועם סגולה (יונקר-פרוסיים), שלהם מותר לעשות ככל העולה על דעתם – שחיתות, עושק, תקיפה, מימרא, ניצול, סחיטה ועדות שקר. המשטרה ובתי המשפט תומכים בהם, וסוגרים להם את תיקיהם מ"חוסר הוכחות". מותר להם לשקר בבית המשפט, השופטים מאמינים להם, ושקריהם נהפכים לאמת, על פי פסיקתו של האדמו"ר ד"ר גבלס. חולשה וטיפשות זה פשע חמור ומתועב ביותר בישראל, (ובעולם כולו). על אנשים חלשים וחסרי ישע מוטלים עונשים כבדים, כחוק. מי שאינו מסוגל להגן על עצמו, ולשמור על זכויותיו, צדקתו, רכושו וכבודו, נענש קשות, ונשלח לכלא. על פי חוקי נירנברג, המקובלים בישראל, הקורבן הוא הפושע, והחלש וחסר הישע תמיד אשם.

שר המשפטים (לשעבר), של מדינת ישראל הפושעת, צחי הנגבי, וחברו אביגדור ליברמן, (לשעבר היועץ של הפיהרר נתניהו), תקפו סטודטים ערבים באונברסיטת תל אביב, בעזרת ביריונים ששכרו, בשרשראות ברזל ומקלות, ופצעו אותם. במקרא אחר, איים צחי הנגבי באקדחו על נהג מונית, בגלל ריב על מקום חניה לרכבם. הגספטו הישראלי לא המתערב כמו שהגספטו הנאצי עשה, כשבריונים גרמנים תקפו יהודים.

ליפני כ15 שנים, פורסם בעיתונות תלונתו של אזרח, שבתי המשפט השלום, המחוזי והעליון דנו בעתירתו. בכל 3 הערכאות, הפסיד. האיש כעס מאוד, וטען, ברוב תסכולו, שכל השופטים, בשלושת הערכאות, קיבלו שוחד. אינני יודע את סיבת העתירה, ופרטיה, אך, כפי הנראה, עקב חוסר יכולתו לממן עורך דין שייצג אותו, הפסיד. קשה להעלות על הדעת, ששופטים בישראל, ב3 הערכאות המשפטיות יקבלו שוחד, כפי שטען האיש, בצערו ותסכולו. השופטים בישראל אינם נוהגים לקבל שוחד, בכדי לעוות משפט וצדק, ככתוב בתורת ישראל הקדושה והתמימה: "שוחד מעוור פקחים ומסלף דברי חכמים", (שמות, משפטים, 23). השופטים בישראל מעוותים את המשפט ואת הצדק ללא שוחד, בחינם, בצורה חוקית וכשרה, לפי חוקי ישראל, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל.

בתחילת דצמבר 98, פורסמה ידיעה בעתונות, שבית המשפט העליון שיחרר צעיר, שאנס אישה, והיכה אותה בפניה באבן. בית המשפט העליון התחשב במצוקתו הקשה, ושהאיש עולה חדש מרוסיה, ולומד עברית באולפן, ושיחרר אותו למעצר בית. שופטי ישראל, רחמנים בני רחמנים הם, ומתחשבים מאוד במצוקתם הקשה של אנסים, בריונים ונוכלים, שמבצעים מעשי אלימות ועושק נגד נשים, ערבים וחסרי ישע, בתנאי, כמובן, שהם יהודים טהורי גזע, אשכנזים, עם האדונים, בחיר העמים ועם סגולה, כעלי מבנה גולגולת נכונה, ממון ויחוס.

נשאלתי, מדוע לא בקשתי רחמים מהשופט ההדיוט חנן אפרתי, והתחשבות במצבי. אימי הקשישה אינה יכולה לתפקד כראוי, ונמצאת בבית אבות, בגלל מאסרי, ומשלמת כ$1600 בחודש. אמרו לי שיכולתי לבקש רחמים מהשופט, ושהתחשב בכך, ולקבל מעצר בית, כדי לטפל באימי. לא עשיתי זאת, משום שלחפש צדק ולבקש רחמים מבתי המשפט בישראל, ובמיוחד מהשופט ההדיוט חנן אפרתי, חברו של המתלונן עו"ד מקסים אטיאס, זה כמו לחפש צדק ולבקש רחמים מהשופטים של גרמניה הנאצית. חוקי הגזע דומים מאוד, בריך השלישי, ובבית הלאומי השלישי. מיורשי הנאצים וממשיכי דרכם – לערבים, מזרחיים, לחסרי יחוס וממון, שאינם בעלי מבנה גולגולת נכונה, ואינם משתיכים לעם האדונים היהודי, אין טעם לנסות ולדרוש צדק ורחמים.

בשנות ה70 התפרסמו בעתון ידיעות אחרונות סדרת כתבות, של העיתונאי ברוך נאדל, בשם "פניני חברה", ובהם בקורת קשה על הממסד הישראלי הרקוב והמושחת. אחת מהכתבות, "עלובי החיים והמות", מה23.7.76, עסקה ביעקוב דינרוביץ ,ניצול שואה, שסבל קשות מהזנחה פושעת, עושק והתעללויות של הממסד והסביבה. יעקוב דנרוביץ היה נוהג לומר: "באושביץ היה לי טוב יותר". החלונות והדלתות בביתו שבטבריה, (לא היתה לו דירה, ולכן פלש למבנה נטוש), היו מנופצות ע"י אבנים שהושלכו עי נערים. היו מכנים אותו "אבו לחם", בגלל הרגלו לאסוף שירי מזון ולחם מהרחוב, שהיה רגיל עוד בהיותו באושביץ. שכנים הזמינו אמבולנס, משום שלא ראו אותו יוצא מדירתו זמן רב. צוות האמבולנס מצא אותו מוטל בבית השמוש, מזוהם בצורה מחרידה, גופו מלא פצעים לא מטופלים, כשהוא ניזון משירי לחם, שטבל אותם במי האסלה, שיתרככו, משום שבפיו לא נותרו שיניים. יעקוב דנרוביץ נפטר ימים אחדים לאחר שאושפז, מסרטן, עקב תת-תזונה חריפה, ומזון מזוהם שניזון ממנו משך שנים רבות. יעקוב דינרוביץ ז"ל נפטר ביום בו מציינים בישראל את יום השואה. (כמה סימלי). טענתו של יעקוב דינרוביץ, שבאושביץ היה לו טוב יותר, מעידה על כך שאין הבדל בין הגהינום הנאצי לגהינום הציוני. הבית הלאומי השלישי יירש את הריך השלישי, וממשיך בדרכו. יהודי ליהודי — נאצי.

משרדי הרוחה, הבריאות, והמוסד לבטוח לאומי בטבריה, היעלמו מימנו. מנהל משרד הרוחה בטבריה היה עסוק מאוד בגיוס כספים בחו"ל, עבור המגבית היהודית, ולא היה לו זמן לטפל בנזקקים. מדינת ישראל היתה גונבת ועושקת מימנו, ומרבים אחרים, את כספי הפיצויים שקבלה עבור אנשים אלה מגרמניה. הנאצים גזלו ושדדו רכוש יהודי, (אריזציה), ומדינת ישראל המשיכה בכך, וגזלה את כספי הפיצויים שהיו מיועדים עבור קורבנות השואה. כספים אלו הופנו להקמת התנחלויות, (ציוניזציה), אתנן למפלגות הדתיות, ולבנית כורים אטומיים, וליצירת כ200 פצצות גרעין, לאיים בהם על שכנותיה, ולכפות את רצונה של ישראל, (הסכמי ה"שלום"). פצצות האטום שבידי ישראל מומנו ע"י עושק, וגנבת הפיצויים שקבלו קורבנות השואה, והסכמי השילומים שגרמניה שילמה לישראל על טבח 6 מילון היהודים. פצצות אטום – תמורת דם יהודי. על כל 30,000-20,000 יהודים שנספו בשואה, יצרה מדינת ישראל פצצת אטום אחת. יש למדינת ישראל מקורות מימון נוספים. מניעת קצבאות הבטוח הלאומי מנכים, ילדים, פגועי רגליים, קשישים, קנסות, ועוד.

מדינת ישראל הפושעת, דואגת לגורל אזרחיה, יהודים וערבים, בערך כמו שגרמניה הנאצית ,דאגה" לגורל היהודים, ועמים אחרים שתחת כיבושה. מצבם העגום מאוד של אזרחי ישראל מוכיח זאת. בערות, פשע, סמים, זנות, אפליה, קיפוח, עושק, עוני, אבטלה, וצמצומים בתקציבי רווחה, חינוך, בריאות, שכון ועוד. ילדים רבים אינם מבקרים בבית הספר, עקב קיצוצים בתקציב. זה כבר שנים רבות שכל שנת לימודים מתחילה בשביתות ועיכובים עקב פיגורים בבנית בתי ספר חדשים, ושיפוץ מבנים ישנים. במקום לבנות בתי ספר חדשים, בונים בתי סוהר. רק לאחרונה, (11.98), נחנך בית סוהר חדש "חרמון", שממוקם ליד בית סוהר "צלמון", שנבנה ליפני כ3 שנים. תמיד בונים, ומוסיפים ומרחיבים בתי סוהר ישנים. אילו היו מפריטים את שרות בתי הסוהר, והמניות היו נסחרות בבורסה, המניות של בתי הסוהר היו נחשבות כמניות חזקות ובטוחות, שמעולם אינם נופלות. ב99 נחנך אגף חדש בכלא השרון.

חוק חינוך חובה, הוא לעג לרש. הורים רבים אינם יכולים לעמוד בו, וילדים רבים נושרים מבתי הספר, ומשוטטים ברחובות, ומתדרדרים לפשע. את הילדים האלה, שנפלטו מבית הספר, יקלטו אותם מאוחר יותר בבתי הסוהר. במחנות הרכוז הנאצים, ובגטאות, דאגו הועדים המקומיים היהודים לחנוך הילדים, חרף התנאים הקשים מאוד, ומחסור בחומרי לימוד. למרות חוסר הודאות הנורא, והאקציות, היו הילדים היהודים לומדים.

(היהודים בגולה, דאגו מאוד לגורל הילדים, ולחנוכם. הוקמו מוסדות חינוך, בתי יתומים ומוסדות שונים למען הקהילה. ראוי להזכיר כאן את פועלו של יאנוש קורצק, (9\1878 ורשה – 1942 מחנה המות טרבלינקה), סופר ומחנך. התמנה למנהל בית יתומים יהודי בורשה, שהועבר ע"י הנאצים לגטו. כאשר פינו הנאצים את הגטו למחנה טרבלינקה, הציעו ליאנוש להיפרד מיתומיו, אך הוא סרב, והובל יחד עם היתומים לתאי הגזים). (במדינת ישראל הזונה, הפושעת הגזענית והנאצית, אין מורים ומחנכים כמוהו).

חבורת הפושעים השולטת בישראל, מכנה הגירת יהודים אליה כ"עליה". הספור הבא ימחיש זאת. ליפני כ4 שנים פורסם בעיתונות כתבה על מהגרים רוסיים, ועל האסונות שפקדו אותם עם "עליתם" לישראל. הכתבה מספרת על חבורת מהגרים, אחד מהם רופא, שלא מצאו עבודה, ונפלטו לרחוב. הם השיגו מנת מזון, נדבה, וישבו לאכול. כתוצאה מ"עליתם" לישראל, התדרדרו לשפל המדרגה, עד כדי כך, שהרופא וחבריו אכלו בידיים, וקינחו את ידיהם בבוגדיהם. אכן, "עליה" לצורך ירידה. הנאצים, שניסו להפוך את היהודים, ועמים אחרים לעבדים, דגנרטים ותת אדם, לא הצליחו. מדינת ישראל הצליחה מאוד במה שהנאצים נכשלו. הפשע, הסמים, הניוון, הבערות, העוני והעליבות מעידים על כך.

במוזיאונים ובספרות השואה, ישנו צלום המראה קצינים נאצים צעירים של הרייך השלישי, מביטים על יהודי זקן. המבטים מביעים בוז, עליונות, שנאה, שחצנות, לגלוג והתנשאות, תוקפנות ואכזריות. הבעת פניהם של כל המצולמים, הנאצים וקורבנם, מבטאת היטב את תחושתם העזה. תחושותיו של הקרבן, היהודי הזקן,- זעם, כאב, עלבון, נחיתות וסלידה עזה מההתעללויות ומההשפלות הקשות, מוכרות לי, ולערבים, היטב היטב, מהתנסות אישית, כאן, בבית הלאומי השלישי, מידי יורשי הנאצים וממשיכי דרכם, תלמידיהם וקורבנותיהם לשעבר. אילו השטן הנאצי, הד"ר מנגלה, היה בודק אותי, ורואה את מצבי, ואת מצבם של יהודים וערבים רבים תחת הכבוש הישראלי, העיניים שלו היו יוצאות מחוריהם מרוב קינאה, והיה מתקשה להאמין למראה עיניו, לכשהיה נוכח לדעת, שתלמידיו-קורבנותיו לשעבר, יורשי הנאצים וממשיכי דרכם, התעלו מעל מורם ורבם.

לפני כמה שנים, באמצע שנות ה90, פורסם בעתונות כתבה על מקרא שקרא כאן בישראל. הכתבה מספרת על יהודי תושב בלגיה, או שויץ, עשיר, דתי, שרצה למצוא חתן לבתו. הקרטריון לבחירת חתן אצל הדתיים הוא, שיהיה תלמיד חכם, שמתמיד בלימודי התורה הקדושה. כל היתר, לא חשוב כלל. ואכן, נמצא בישראל תלמיד חכם שכזה, שהצתין בלימודי התורה, ולאחר היכרות קצרה, התחתנו. האב המאושר ספק להם את כל צרכיהם, דירה מרווחת באזור יוקרתי בירושלים, חדר מלא סיפרי קודש, שהחתן יוכל ללמוד את התורה הקדושה והתמימה בבית, וסכום כסף נכבד, למחיתם.

אושרם של הכלה והוריה, לא ארכו זמן רב. החתן, התלמיד החכם שהיה שוקד על לימוד התורה הקדושה והתמימה, מבוקר ועד ערב, התגלה כבעל אלים ואכזר, שהיכא את אשתו ובתו, והתאכזר אליהם. האם, שלא יכלה לסבול עוד את ההיתעללויות של בעלה, בה ובבתה, החליטה לשים קץ לחייה וחיי בתה. היא נסעה עם בתה לתל אביב, שכרה חדר במלון בקומה העליונה, וכתבה צוואה. בצוואתה בקשה שבעלה העריץ, לא יזכה לקבל את רכוש אביה, וקפצה עם בתה ממרפסת הקומה העליונה, אל מותה.

הצוואה לא היתה תקפה, והחתן הסדיסט זכה בירושת אישתו, שגרם למותה ולמות בתו, ככתוב בתורת ישראל הקדושה והתמימה: "הרצחתה וגם ירשתה". (מלכים א' כא').

ה"חוק" במדינת ישראל, תמיד נוטה לצד החזק, לגבר, לעשיר, ליהודי, לחכם, לבעל המאה, הדעה, האגרוף והשררה, שיודע לשמור על זכויותיו, רכושו, כבודו וחרותו. הצד החלש, הקורבן, אינו נחשב כאישיות שיש להתחשב בו ולכבדו. (מעניין מאוד היה לדעת, כיצד היה מסתיים מקרא זה, אילו היה הבעל ערבי!!!. לפי חוקי ישראל, חוקי הגזע, ותורת ישראל הקדושה והתמימה חל איסור חמור שערבי יירש יהודי) (חוקי נירנברג). ליהודים טהורי גזע, לעם האדונים היהודי, בחיר העמים ועם סגולה, בעלי מבנה גולגולת נכונה, הפשע תמיד משתלם.

ספרים רבים נכתבו על השואה הנאצית, ותוצאותיה. אחד מהם, בשם: "אין פה פרפרים", שעוסק כחיים במחנות הרכוז הנאצים. גם בישראל אפשר לכתוב ספר שכזה, בשם "אין פה פרפרים", אם כי במשמעות שונה. בשכונות העוני, בגטאות ובמחנות הפליטים, אין פרפרים. הפרפר נחשב לחייה נחמדה ותמימה, שעפה מפרח לפרח, ומוצצת צוף, ובילתי מזיקה. במדינת ישראל אין פרפרים, כמו שבמחנות הרכוז הנאצים לא היו. ה"פרפרים", בישראל, יהודים וערבים, החלשים וחסרי הישע, נדקרים ונרצחים בגיל צעיר בידי כנופיות פושעים, נפצעים ונהרגים בתאונות דרכים, פצצות וחומרי נפץ ש"נשכחו" ע"י הצבא הישראלי, מנוצלים מינית ופיזית (ילדים יהודים וערבים נאלצים , עקב מצב כלכלי קשה, לצאת לעבוד, במקום ללמוד, בשכר נמוך, וסובלים מהלנת שכר), על ידי פושעים. ה"פרפרים" בישראל סובלים מהתעללויות והשפלות, הזנחה פושעת, ונטרפים בידי חיות אדם, משוטטים ברחובות עקב חוסר תקציב למעונות לנערים במצוקה, (בישראל יש 35,000 נערים בסיכון), שמחוסר תקציב, מתדרדרים לפשע ולסמים, וחיים בשולי החברה, בזויים ונידחים מהסביבה ומהממסד, כשהם סובלים מהפרעות נפשיות, סיוטים וחרדות.

כתוצאה מהפשעים שביצעה ישראל, נהרגו, נפצעו, ונאסרו מאות ילדים פלסטינאים. ב . . נרצח ביריות מטוח קצר השאיד חילמי שאושה, בו ה11, מהכפר חוסאן, ע"י הרוצח נחום קורמן, מהיתנחלות הדר ביתר, שהפילו לארץ, דרך לו על ראשו, וירה בו מאקדחו מטוח קצר, כמו שהנאצים היו עושים."נקמת דם של ילד קטן, עוד לא ברא השטן". בישראל הגזענית והנאצית, התנאי הזה חל, כמובן, רק כשילד יהודי נרצח ע"י ערבי. כשהרוצח הוא יהודי, כלל זה לא חל עליו, משום שהשטן הציוני, שהוא חברו של הרוצח היהודי, לא ינקום את מותו של הילד הערבי.

במשפטו של פושע המלחמה קלאוס ברבי, המכונה "הקצב מליאון", טען ברבי, שהיהודים עושים לערבים דברים דומים למה שעשו הנאצים. (טרנספר, גזלת אדמות, הריסת בתים וכפרים שלמים, קולוניזציה, אפרטהיד, טבח, ענישה קולקטיוית, מכירת נשק לרודנים, הפצצות רצחניות על מטרות אזרחיות בלבנון, מצריים, והריגת ילדים ונשים), אבל פושעי המלחמה הישראלים, יהודים טהורי גזע, בני עם האדונים היהודי, אינם עומדים למשפט כמוהו.

הקצב מליאון הועמד למשפט, הורשע ונדון, באיחור רב. הקצבים מציון, שביצעו פישעי מלחמה מחרידים נגד העמים הערביים, והפלסטיניים, ועמים אחרים, עדיין טרם הועמדו למשפט, וכנראה לא יועמדו למשפט לעולם, משום שמדינת ישראל הפושעת, וארה"ב, תומכות בהם ומחפות עליהם.

בזמן מלחמת לבנון, הציע דמגוג ציוני, שילדים יהודים מהגליל, יאספו מהשדה רסיסים של קטיושות, ויגישו אותם לנציגים של האומות המאוחדות.

גם ילדי לבנון יארגנו משלחת דומה, ויגישו רסיסים נוטפי דם של פצצות מצרר, ופצצות מתוחכמות אחרות, שהוצעו מגופם.

מדינת ישראל, יורשת הנאצים וממשיכת דרכה, מנצלת בצורה צינית וגסה את הפשעים שבצעו הנאצים בעם היהודי, בכדי להצדיק את הפשעים שהמדינה הציונית מבצעת כלפי הערבים, ועמים אחרים, (הספקת נשק לרודנים באסיה, אפריקה ואמריקה).

כל אישיות חשובה המבקרת בישראל, נלקחת לבקור ב"יד ושם", (מוזיאון לזכר השואה הנאצית), כדי לסחוט מהם אהדה, ולחפות על הפשעים שישראל מבצעת.

היהודים גאים מאוד בשואה שעברה עליהם. זה נותן להם הצדקה לבצע פשעים דומים כלפי ערבים, ולעמים אחרים, לייצר ולסחור בנשק, כולל נשק גרעיני, ותמיכה במשטרים רודניים.

היחס הזה נובע משוביניזם, גזענות ושחצנות. לפני כ25 שנים, קבלתי בדאר חומר מודפס שנשלח אלי מחיפה, מיהודי נאצי שאינני מכיר. היהודי הנאצי כתב ששואה, עברה רק על היהודים. עמים אחרים שנספו בצורה דומה, זה לא שואה. הנאצי היהודי מביא דוגמה להמחשת דבריו : "אם עדר אנטילופות נספה בשרפה בג'ונגל, זה לא שואה, זה אסון טבע". כך גם לגבי עמים אחרים, אינדיאנים, ארמנים, צוענים, כורדים, ואחרים. "שואה – רק לנו, היהודים", מסכם היהודי הנאצי את דבריו.

הקדוש המעונה לשעבר, קורבן של גזענות, אנטישמיות, פוגרומים וג'נוסיד – השואה האיומה, הפך את עורו, ונהיה דומה למעניו רוצחיו לשעבר.

בשנות ה70, כשנחטפו מטוסים, כונס בישראל מסיבת עתונאים עם ראש הממשלה, גולדה מאיר, ודנו בדרכים לשים קץ לחטיפות המטוסים. גולדה פסקה, שבכל מדינה בה ינחת מטוס חטוף, על אותה המדינה לחסל את החוטפים.

עיתונאי חוצפן אחד שאל, מה יקרא אם יהודים יחטפו מטוס של ברה"מ, ויטוסו לישראל. גולדה הצדקנית, המרושעת והמטומטמת גערה בעיתונאי, ושאלה בכעס רב :"איך בכלל אתה מעז להשוות". (זמן קצר ליפני כן, בשיא חטיפות המטוסים, ניסו יהודים לחטוף מטוס סוביטי ולהגר לישראל, ונתפסו).

שבתאי לוי, כלא הכרמל, עתלית, דצמבר-ספטמבר 1998

קטעים אלו נכתבו זמן קצר לאחר התאונה, החל מתחילת שנות ה70, ועד סוף שנות ה90.

"המבלי אין קברים בגולה לקחתנו למות בישראל. מה זאת עשיתם לנו להביאנו הלום. כי הציונות אויבך מביאך אל ארץ רעה, ארץ נחלי דם ועיינות דמעות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ תאונות דרכים ומלחמות, שכול ויתמות, ארץ אסונות ושערוריות. ארץ אשר במסכנות תאכל בה לחם ובאומללות תחייה חייך, ולא תחסר כל צרות בה. ארץ אוכלת יושביה, אשר אבניה מוקשים ובהרריה תחצוב קבר. ארץ אשר בכבישיה נשפך דם ובדרכיה נהרגים אנשים. דרכיה דרכי מוות, וכל נתוותיה אסון. ואכלתה, והקאתה, וקללתה את הארץ הרעה אשר הביאוך למות בה".

"זעקי מדינת ישראל הארורה. הרימי קולך בנחרת גסיסה וחירחורי מות. מדינת סדום, ממשלת עמורה, ישראל הפאשיסטית – סופך יהיה כסופה של גרמניה הנאצית". (קטע זה נכתב זמן קצר לאחר התאונה, בשנים 74 עד 71, על שטרי כסף).

מצורפים בזאת עותקים ממכתבים שנשלחו בשנות ה70 וה80 לראשי ממשלה, שרים, חברי כנסת ולמשרדי ממשלה שונים. בגלל מכתבים אלו נעצרתי ל32 ימים. במכתים אלו השתמשתי בביטויים חריפים ביותר :"יורשי הנאצים וממשיכי דרכם", ו"ציונאצים".

לשר המשפטים מר משה נסים 23.1.83

הנדון: פניתך לממשלת גרמניה בעניין זיכויים של פושעים נאצים

לפני שבועיים הודיעו ברדיו על פניתך לממשלת גרמניה המערבית, על שבתי המשפט שלה זיכו ושחררו פושעים נאצים, בטוענה שהעדים אינם מסוגלים לזכור ולהעיד. אין זה המקרה היחידי, וידועים מקרים אחרים, שפושעים נאצים רבים, שידיהם מגואלות בדמם של יהודים ובני עמים אחרים, זוכו במשפטם, והם ממלאים תפקידים בכירים בממשל הגרמני.

בגרמניה המערבית מצויים אירגונים ניאו-נאצים, המנהלים תעמולה גזענית חריפה, אנטי יהודית ונגד עמים אחרים, ומסיטים לרצח עם. אכן, מזעזע ומחריד מאוד, שממשלת מערב גרמניה, השורצת פושעים נאצים, אינה עושה דבר נגד האירגונים הניאו- נאצים שבתחומה. העם היהודי, ששיכל 6 מיליון מבניו בשואה הנאצית, חייב ליזעוק ולהזעיק, ולעורר את מצפון העולם כנגד תחיית הנאציזם, הפאשיזם, וכל תופעה של הסבתה לרצח עם, גרושו, שיעבודו ודיכויו, מסיבות דת, גזע ללאום.

הצדק מתחיל בבית, מר משה נסים, ועלינו להיות לא רק נאה דורש, אלה גם נאה מקיים. גם אצלנו קיימות תופעות מדאיגות של מיליטריזם, שוביניזם. גזענות והסתה לרצח עם. זכור לכולם התופעה המבישה של "מיצוי הדין" עם רוצחי כפר כאסם, שמפקד הגיזרה יששכר שדמי קבל עונש מגוכח של אגורה אחת קנס, וההקלות בעונש, החנינות ושחרור מוקדם שזכו בהם הרוצחים. אחד הרוצחים, דאהן, זכה לתפקיד של ממונה על האוכלוסיה הערבית ברמלה. רוצחי דיר יאסין אפילו לא נעצרו לחקירה, ולא הועמדו למשפט על רצח 248 כפריים, שנערך ב9.4.48.

הרסתם את הכפרים יאלו, בית נובא ואמאוס, שליד לטרון, גרשתם את תושביהם, והקמתם תחתם פארק, (פארק קנדה). הפליטים הפלסטינאים שגורשו מכאן, בתיהם נהרסו ואדמתם הופקעה, חיים עדיין במחנות פליטים, ולא קיבלו כל פיצויים, בעוד שהיהודים כן קיבלו. (סה"כ של כל הכפרים שנהרסו מתקרב ל400).

יואל לדרמן, שרצח תושב ערבי בירושלים, ישב בכלא תקופה קצרה בתנאי לוקסוס, זכה לחופשות שבת ארוכות, ולביקורים של אנשי חבד בכלאו. פינטו ושדא שרצחו שבויי מלחמה ב78, זכו לחנינה מהרמטכל, (רפאל איתן, שזכה לכינוי "חונן רוצחים"), ומיתנקשי ראשי הערים הערביות טרם נתפסו, למרות ה"חקירה הנמרצת". ילדים ערבים רכים בשנים עובדים בשדות ובבתי מלאכה אצל מעבידים יהודים אכזריים, המנצלים אותם ללא בושה, במקום ללמוד, עושקים אותם ומלינים את שכרם ("העבודה משחררת"). בשטחים הכבושים מפקיעים אדמות, הורסים בתים, מטילים עונשים קולקטיווים אכזריים, מוקמות היתנחליות על האדמות שהופקעו, רוצחים פלסטינאים מ"יריות באויר", ומופרות יום יום זכויותיהם של העם הפלסטינאי. המצור על בירות, וההפצצות האכזריות מהאויר, מהים ומהיבשה, השימוש שעושה ישראל בפלנגות כשכירי חרב לביצוע הטבח בסברה ושטילה, (כמו שהנאצים השתמשו באוקראינים), סיפוח שטחים ליצירת מרחב מחייה יהודי, (לבנסראום), ועוד שורה ארוכה של פשעים חמורים.

מר משה ניסים, טול קורה מבין עיניך, וזכור – קורבן המקריב את זולתו, איננו פטור.

שבתאי לוי

לשר המשטרה והפנים ד"ר יוסף בורג 21.6.79

בזמן שביתת הנכים בירושלים, שמחו על קיפוחם ומצוקתם, כאשר ביקרת אותם. נשאלת מדוע נכי הפולוי, תאונות דרכים ונכים אחרים, מופלים לרעה מנכי צהל. בתשובתך, עינתה שדבר זה נעשה בכוונה, שנכים שאינם יהודים, לא יזכו לאותם ההטבות כמו אלו שמקבלים נכי צהל.

קשה לקבוע, מי למד ממי גזענות, אפליה ושינאה לאומנית. הציונים מהנאצים, או הנאצים מהציונים. דבר אחד ברור לחלוטין, שני התנועות הריאקציוניות והלאמניות, המתועבות והמבחילות ביותר בעת החדשה, הנאציזם והציונות. משלימות האחת את השניה. (לא לחינם ארבה פושעים נאצים אוהדים את הציונות, כמו הנס מארטין שלאייר, ועוד).

על פי ההגיון המעוות שלכם, אתם שוללים ומונעים זכויות מנכים יהודים, ומאחרים, כדי שנכים, ולא נכים, ערבים, לא יקבלו את הזכויות המגיעות להם. קשה להבין, כיצד בני אדם מסוגלים להגיע לקטנוניות שכזאת, מרושעת ומטומטמת. אכן, זהו הגניוס היהודי.

הנאצים חוקקו את חוקי נירנברג, הידועים לשמצה. אתם, יורשי הנאצים וממשיכי דרכם, חוקקתם את חוקי נירנברג בנוסח ציוני-נאצי. חוקי נירנברג הציונאצים, דומים מאוד לחוקי נירנברג הנאצים, בכך שהם נותנים תוקף חוקי לאפליה גזעית, הפקעת אדמות, הרס בתים של ערבים, עונשים קולקטיוייםווים, וביצוע פשעי מלחמה. כמו שחוקי נירנברג הנאצים אפשרו להפקיע רכוש יהודי, ("אריזציה"), כך גם חוקי נירנברג הצויונאצים, מאפשרים לגזול רכוש ערבי, ולהעבירו לידיים יהודיות, ("ציוניזציה").

קארל מארקס אמר, שעם שמדכא עם אחר, אינו יכול להיות עם חופשי. אתם מונעים מנכים ומאזרחים יהודים את זכויותיהם, רק משום שאינכם רוצים שערבים יקבלו את אותם הזכויות, כמו ליהודים. אתם שונאים את העם היהודי, ומקפחים אותו, בדיוק כמו העם הערבי הפלסטינאי.

"הוי החוקקים חיקקי אוון ומכתבים עמל כתבו. להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת יתומים יבוזו". (ישעיה י' 3).

שבתאי לוי

מלמול פסיכופטי

לכבוד ד"ר הרצל רוזנבלום עורך "ידיעות אחרונות" 25.7.82

במאמר מערכת שכתבתה, מה2.7.82, בשם "מלמול ילדותי", ערכתה השואה בין היטלר ליאסר ערפאת, וטענתה שיאסר ערפאת "היה עושה עימנו דברים שלא עלו אפילו בדעתו של היטלר"…. "כי אם היטלר קטל אותנו באיפוק מה"…… "ודאג לכך שהמתתנו תמשך רק שניות מועטות בלבד, בהשתמשו בגזים (בכדי לא לגרום לנו יסורים מופרזים), והזין אותנו בלחם…." "הן האשמדאי ההוא היה רק "חתולון" בהשואה למה שמביא אתו ערפאת".

אין ספק בכך, שאירגונים ניאו נאצים צוהלים משמחה למקרא שורות אלו. קשה להבין, כיצד יהודי יוצא אירופה, שקרוב לודאי שקרובי משפחתו ניספו בשואה, מסוגל לכתוב כך. אכן, השנאה העיוורת לערבים, ובמיוחד לעם הערבי הפלסטינאי, ולאש"ף, היא הגורמת לך לכתוב מאמר שיטנה זה. גם האנטי קומוניזם החולני והמעוות תורם את תרומתו.

על כן עצתי לך, שתגש בהקדם לפסיכיאטר לבדיקה. הפסיכיאטר ירשום לך תרופות הרגעה מתאימות וייקל עליך את התקפי הפרנויה, יאזן את נפשך המעורערת ויחזיר אותך למציאות.

מוטב גם שתזדרז ותכתוב מאמר חרטה על מאמרך הנ"ל, ותתנצל ביפני הקוראים על פליטת הקולמוס המרה שלך, תחזור בך ותסביר שטעיתה.

אין כל סיכוי שמכתב תגובה זה יתפרסם בעיתונך. שלחתי כבר 6-7 מכתבים למדור מכתבים למערכת. אף אחד מהם לא פורסם. רק להרצל ובלפור חקק, (יהודים טהורי גזע, בעלי מבנה גולגולת נכונה, אנשי ארץ ישראל השלמה), ודומיהם, מגוש אמונים, יש זכות לפרסם ללא הגבלה בעיתונכם.

שבתאי לוי

.

(הערה: מכתב זה משלח בזמן מלחמת המפרץ, ב1991. הממשלה שלחה ללויות האנשים שמתו מהתקף לב, את הדמגוג הגדול, בנימין נתניהו, שינצל את המות לטובת מדינת ישראל).

מכתב גלוי אל ראש הממשלה יצחק שמיר 30.1.91

הנדון: נוכחות הממשלה בלוויות

לנוכח המצב השורר כיום, כאשר העורף מותקף ואזרחים ניפגעים, והממשלה שולחת נציגים מטעמה ללויות, הריני להודיעך בזאת, כי אם אהרג, הריני אוסר עליכם בזאת לשלוח לשלוח נציג מהממשלה להיות נוכחים בלויתי, ולשאת דברים לזיכרי.

הינני תושב רמת גן, עיר שכבר סבלה מספר פעמים מגיעות טילים, וקורבנות בנפש. אני רואה בך ובממשלתך אחראים ישירים לקורבנות אלה, ולמותי אני, אם יפגע בי הטיל הבא. אלמלה הכשלתה ומנעתה באופן שיטתי כל כל ניסיון להגיע לשלום עם העם הפלסטינאי, ונציגם אש"פ, לא הינו היום במצב ששליט עיראק סדאם חוסיין יכול לנצל למטרותיו הנתעבות את מצוקת הפלסטינאים. אפילו היום, במצב הקשה ההולך ומחריף מיום ליום, עדיין ביכולתך לשנות שינוי מהותי את המצב במזרח התיכון, אם תודיע על נכונותך לפתוח במו"מ על עתיד השטחים הכבושים. אולם אתה וממשלתך עושים את ההיפך הגמור. אתם משתמשים בדמם של הקורבנות, דם שנשפך בגללכם, כדי למנוע כינוס ועידה בין לאומית לשלום במזרח התיכון, ולשלול לנצח מן העם הפלסטינאי את זכויותיו הלגיטימיות, להגדרה עצמית והקמת מדינתו. על כן, אם אהיה אני הקרבן הבא, הריני אוסר עליך ועל ממשלתך, שגרמה למותי, לנצל את מותי בצורה צינית למטרותיכם השפלות. ידיך, וידי ממשלתך מגואלות בדם אנשים רבים, יהודים וערבים גם יחד.

הינני מתרה בך, לבל תספסר בדמי, ולבל תנצל את מותי, או פציעתי, משום שאני מתנגד בתוקף למלחמה נפשעת זו, שאתה כל כך חפץ בה. את המלחמה הארורה הזאת, ותוצאותיה, אין ביכולתי למנוע – אך עדיין יש באפשרותי למנוע את ניצול אסוני לעשית הון פוליטי, ע"י פושעים חסרי צלם אנוש. הינני מזהיר אותך, שלא תעז, אתה והאוליגרכיה שבראשותך, להכליל אותי ברשימת הניפגעים, או לעשות שימוש כל שהוא בשמי ובאסוני, שאתה תהיה זה שגרם לו, ולנצל את דמי השפוך למטרות שאינם מטרותי.

נא לאשר קבלת מכתב זה, ואישור ביצועו, ככתבו וכלשונו.

שבתאי לוי

בעזרת השם, הנשק והכסף

25.12.96

לשר לאיכות הסביבה רפאל איתן

לראש הממשלה

לשר הבריאות מ צא

לשר הפנים אלי סויסה

לשר לתשתית לאומית אריאל שרון

לשר המדע בני בגין

לח"כ עוזי לנדאו יור ועדת חוץ ובטחון של הכנסת

לפרופסור ישראל חנקוגלו יועץ ראש הממשלה למדע

ליועץ ראש הממשלה עיוות ליברמן

לנציב המים

הנדון: זיהום אקויפר ההר בשופכין בידי הראשות הפלסטינית

הערבים, במתכוון ובשיטתיות, מזהמים ומרעילים את מי השתיה של היהודים. על ממשלת ישראל לשים קץ להזרמת מי ביוב לנחלים בכל האמצעים.

בנחל שורק זורמים מי הביוב של ירושלים כבר 40 שנה. מים אלו אינם מזהמים את מי התהום של היהודים.

כידוע, והדבר הוכח בצורה מדעית ומדוייקת, אין דין חרא של ערבים, כדין חרא של יהודים. החרא היהודית קדושה, כשרה, זכה וטהורה מחידקים וגורמי מחלות. הסיבה לכך היא, – כך מסרו חוקרי המעבדות של המכון לטוהר הגזע והחרא – שאלוהים בחר ביהודים מכל העמים, ליהודים מבנה גולגולת נכונה, עם סגולה, הטוב שבעמים והטהור שבגזעים, ולכן, לעם האדונים היהודי חרא כשרה, קדושה, זכה וטהורה, שאינני מזהמת.

על כן מותר ליהודים לזהם את הסביבה בחרא הקדושה והכשרה, על פי חוקי הגזע, וכפי שכתוב בתורת ישראל הקדושה והתמימה: "חרא חרא תרדוף".

שבתאי לוי

(הנאצים ביצעו "מחקר מדעי", ו"הוכיחו" שרק לארים טהורי הגזע, עם האדונים הגרמני, יש "מבנה גולגולת נכונה"). גם לעם האדונים היהודי, הטוב שבעמים והטהור שבגזעים, בחיר העמים ועם סגולה, יש מבנה גולגולת נכונה.

לאליקים רובינשטיין היועץ המשפטי לממשלה. 8.98

לשר החוץ , לראש הממשלה, לשר הפנים אלי סויסה, לנשיא המדינה.

הנדון: הצבעת המשלחת הישראלית בועידה הבינ"ל להקמת ב"ד פלילי לפשעי מלחמה

במאמרך בידיעות אחרונות מה21.7.98, הסברתה מדוע המשלחת הישראלית הצביעה נגד תקנון בית הדין. צדיקים – מלאכתם נעשית בידי אחרים. אין ספק, שנאצים, גיזענים ופאשיסטים, צוהלים משמחה על הצבעת המשלחת הישראלית, ורואים במדינת ישראל ממשיכת דרכם של הרייך השלישי, דוגמה ומופת. אכן, תשובה ציונית הולמת, ושתוף פעולה כשר ופורה בין הצורר הציוני לצורר הנאצי. המטרה – יצירת מרחב מחיה יהודי בארץ ישראל השלמה, (לבנסראום), מקדשת את כל האמצעים. פושעי מלחמה מכל הארצות – התאחדו, כאן, בבית הלאומי השלישי, מולדת הגזענות, האפרטהיד והטרנספר, למען טוהר הגזע.

יש לכם סיבות טובות לחשוש מאשור התקנון. מדינת ישראל מתחרה בהצלחה מרובה עם אחותה הבכורה, גרמניה הנאצית, בבצוע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, ופשעים נגד אזרחיה שלה. אני בעצמי יכול להעיד על כך, מניסיוני, שאתם מונעים, מימני ומאחרים, קצבאות וגימלאות, וזכויות אחרות, בכדי לממן את הפשעים שלכם בשטחים הכבושים.

מי שסובל היום מאנטישמיות, דכוי, כבוש וגזענות, המלווה במעשים ברבריים, כמו שעשו הנאצים ליהודים, ולעמים אחרים, הם העמים הערבים, והפלסטינאים. גם עמים אחרים, ומיעוטים, שנאבקים ברודנות, ושסובלים אבידות קשות, משום שמדינת ישראל הפושעת מספקת נשק חדיש ומתוחכם, ואמצעי לחימה משוכללים, ויעוץ צבאי ומשטרתי לרודנים באסיה, אפריקה ואמריקה הדרומית והמרכזית. וכל זה מתבצע ע"י עם האדונים היהודי, בעל מבנה גולגולת נכונה, הטוב שבעמים והטהור שבגזעים, בכיר העמים ועם סגולה.

הנני להודיעך בזאת, על החלטתי, לשתף פעולה, ככל האפשר, עם בית הדין הפלילי לפשעי מלחמה, לכשיתחיל לפעול. אשלח להם חומר ככל שהשיג, על הבנליות של הרשע הציוני. אממן מכיסי תרגומים ועבוד החומר שישלח. הנני עושה זאת, כמחאה ונקמה על כל מה שעוללתם לי – הרסתם את חיי ועשיתם מימני סמרטוט, נכה, ותת אדם, ולאחרים, ועל כך שאתם מתיחסים אלי כמו לערבי, לאויב, וכמו שהנאצים התיחסו ליהודים.

תחילה אפרט את כל מעשי העוולה, שהצורר הישראלי עשה לי, ( סגירת תיק ת.ד. 70\2241, מ"חוסר הוכחות", מה 24.4.70, מניעת טיפולים רפואיים, הזנחה פושעת, קיפוח ואפליה, ת.פ. 93\7854 ו98\3995, השלום תל אביב, התעללויות והשפלות, עד כדי נכות נפשית ופיזית, ועוד), תוך מתן דוגמאות ממקרים אחרים, שנעשו ליהודים, ולערבים. אכתוב על כל המעצרים וה"משפטים" שנערכו לי, ולאחרים, על קיפוחים חוזרים ונשמים, אפליה ושלילת זכויות, ועוד אין ספור מקרים, שקרו לי, ולאחרים.

מצ"ב מכתב אחרון בענין ת.פ. 98\3995, מה 3.8.98, שלחתי ארבה מכתבים לסרסורים של מדינת ישראל הזונה, נשיא בית משפט העליון, שר משפטים, מבקר המדינה, ועוד. המשרתים העלובים, השפלים והבזויים לא השיבו, משום שהם רוצים לשמור את הכסף לטובת המדינה הזונה, ולחפות על השופט ההדיוט חנן אפרתי, וחברו עו"ד מקסים אטיאס, "החייל שעומד בקו הראשון של שמירת זכויות הפרת והאזרח", (מחוכמתו של השופט ההדיוט).

זהו המכתב האחרון שנשלח אליכם. המכתבים הבאים ימוענו ישירות לארגונים שבשטחים הכבושים, ובחו"ל, לעתונות זרה, בארץ ובשטחים, ולבית המשפט הבינ"ל, ועוד.

שבתאי לא סולח, לא שוכח, ולא מוותר.

שבתאי לוי .

בבחירות של שנת ..19, בתעמולת הבחירות של הליכוד, פרסם ח"כ יעקוב מרידור, מודעת כזב, ובהם הבטיח, על אמצאה חדשה של אנרגיה, שבעזרתה יוכל להאיר עיר כמו רמת גן בנורה חשמלית של 100 וט. להלן תגובתי על שקר זה.

בעזרת השם, הנשק והכסף

סודי

אדמו"ר יעקוב מרידור, מחדש וממציא.

לראש ממשלת ישראל מר מנחם בגין

הנידון: המצאה חדשה של אנרגיה

הינני שמח ומאושר להגיש לכם בזאת אמצאה מפרי רוחי, לסוג חדש של אנרגיה גרעינית, אשר תגרום מהפכה וסנסציה במדע. היות וטרם רשמתי עליה פטנט, אבקשכם לשמור על כך בסוד, לבל תיפול בידי מרגלים וסוכני חרש, היות ואתם היהודים הראשונים שתדעו על אמצעתי החשובה, שאין ערוך לה.

מיתקן פשוט וזול זה ייקל מאוד על אוצר המדינה, ויחסוך מטבע קשה. המיתקן נתן להפעלה בכל מקום, אינו מצריך יידע רב להפעלתו, ואפשר יהיה להתקינו ולהפעילו בכל ישוב יהודי, כגון היתנחליות, מיצפים, מחנות צהל, וכד, ולתרום לבטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל.

האמצעה החדשה פשוטה עד להדהים: גלגל פשוט עם שלבים, (כמו זה המותקן בכלוב של עכברים), נתון בתוך מתקן סגור ומוגן מדליפות. מעל לגלגל, בגובה מתאים, קובעים מיכל מחורר ובו חומר גרעיני הניתן לפיצוח.

לצורך הפעלת המיתקן, ליצירת אנרגיה חשמלית או מכנית, מחברים את הציר של גלגל השלבים ע"י מערכת תמסורת מתאימה לעומס, (גנרטור, משאבה או מכונה כל שהיא). כאשר המתקן כולו מוכן להפעלה, מכניסים עכבר לתוך המיתקן. העכבר מטפס על גלגל השלבים בכדי להגיע לגרעינים, וע"י כך נוצרת אנרגיה גרעינית זולה, ללא כל פחת בכמות הגרעינים.

מקווה אני, אם ירצה השם והעכבר, שהמצעתי הכבירה הזו תתרום את חלקה למען המדינה, תוסיף כבוד ויקר למוח היהודי הפורה, ותגמולים נאים עבור אמצעתי זו, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל, במהרה בימינו, אמן.

עכבר אחד מסוגל ליצור אנרגיה חשמלית שתספיק לצורכי התנחלות יהודית או מיצפה. את העודפים ניתן להעביר לתומכי ישראל, משתפי הפעולה, (קויזלינגים), כפרס על סיועם לישראל.

משומד שמאלני ועוכר ישראל שבתאי לוי

שבתאי לא שוכח, לא סולח, ולא מוותר!!!

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות