יוני 22 2017

טרוריסטים ארורים

מאת: בשעה 1:08 נושאים: אויב משמאל

פרטיזנים טרוריסטים ארורים, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, כצאן לטבח, וצבאנו ההומניסטי והמוסרי מצילנו מידם.
מדינת ישראל, שוחרת השלום והצדק, הדמוקרטיה היחידה, בעלת הצבא המוסרי ביותר בעולם, מנהלת מזה זמן רב מלחמת בני אור בבני חושך, נגד ארגונים פרטיזנים טרוריסטיים ערבים, הuntermensch (ראו במילון הגרמני),  שמבצעים פעילויות חבלניות עויינות, שבכל דור ודור זוממים עלינו לכלותינו, מעללים עלינו עלילות דם, ולהוליכנו כצאן לטבח, והצבא המוסרי ביותר בעולם, המצויד בארסנל אדיר של נשק חדיש ומתוחכם להשמדה המונית, מצילנו מידם. הרוצה בשלום אמת – יכון למלחמת השמד!!!, ככתוב בתורתכם הקדושה והתמימה :"הטוב שבגויים – הרוג!!!

המחבלים, הפרטיזנים הטרוריסטים הערבים, הuntermensch (ראו במילון הגרמני),  שמובילים אותנו כצאן לטבח, ושבכל דור ודור נוהרים באוטובוסים לשתות דמנו, ועומדים עלינו לכלותינו, פח"ע, נשפטים במשפט צדק צבאי ומוסרי למופת אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל. המשפטים מצילים אותם מידם. ישראל, ארה"ב, וגרמניה הנאצית, סבלו וסובלות מהטרור הרצחני והגזעני של הפרטיזנים.
גם גרמניה הנאצית, הדמוקרטיה היחידה באירופה, שוחרת השלום והצדק, שלחמה מלחמת בני אור בבני החושך, ונגד המחבלים, הטרוריסטים והפרטיזנים, ניהלה קרבות עקובים מדם למען הדמוקרטיה, ולמען העולם החופשי, נגד סכנת הבולשביזם, ונגד המחבלים הפרטיזנים הטרוריסטים, שביצעו פעילויות חבלניות עויינות, שבכל דור ודור זממו עליה לכלותה, ולהוליכה כצאן לטבח, והרמאכט הנאצי המוסרי וההומניסטי, הצילנו מידם. (משה פיגלין הוציא פסק הלכה, ופסק ש:"היטלר היה גאון צבאי, והנהיג משטר מופת"!!!). אמן. ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, שוחרת שלום וצדק למופת, אור לגויים.
גם צרפת, אנגליה, ארה"ב, ועוד מדינות רבות, מדינות העולם החופשי, סבלו וסובלות בכל דור ודור מפח"ע, מהטרור של הפרטיזנים, שהובילום כצאן לטבח, ושתקפו את מושבותיהם, ואת מוסדות התרבות. צבאותיהם ולגיונותיהם המוסריים וההומניסטים, המצוידים במיטב הנשק המתוחכם, נשק להשמדה המונית, השמידום את השחורים הפראיים, והצילנו מידם. (בנשק שסופק עי ישראל). כזכור, הכובשים הקולוניאליסטים כבשו את אפריקה, אסיה, אמריקה ואוסטרליה, בכדי להפיץ שם את התרבות הלבנה, המוסרית וההומניסטית. אבל, הפראים השחורים, פראיי האדם, התנגדו, וסרבו לקבל את התרבות הלבנה. על מנת להנחיל לפראים את תרבותם, אילצום בכוח הנשק לקבלה. הפרטיזנים הטרוריסטים, הפראיים והפרימיטיביים, שבכול דור ודור זוממים עלינו לכלותינו, כצאן לטבח, וצבאותינו המוסריים, ההומניסטים והמפוארים, המצוידים במיטב הנשק הישראלי להשמדה המונית, השמידום כצאן לטבח, וכך הצילנו מידם.
את הפרטיזנים הטרוריסטיים, צריך לדון אותם לעונשי מאסר כבדים, ואפילו עונשי מוות, כמו שעשו הנאצים, ששפטו למוות את הטרוריסט הפרטיזן וואן דר לובה, ז"ל, שהואשם בפח"ע, בשריפת הרייך. ובכך הצילנו מידם. הפרטיזן טרוריסט וואן דר לובה ז"ל, שבכול דור ודור עמד עלינו לכלותינו, נשפט במשפט צדק למופת, אור ליהודים, לכבוד ולתפארת גרמניה הנאצית.
אין עוד עם ומדינה בעולם, שבכול דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, ושנוהרים באוטובוסים לשתות דמנו ולהרגנו, מעלילים עלינו עלילות דם, ושמובלים אותנו כצאן לטבח. על כן, מותר לעם האדונים היהודי  והמוסרי, אדוני הארץ והעולם, להרוג להשמיד ולאבד את כל הערבים, הuntermensch.

שבתאי לא שוכח, לא סולח, ולא מוותר!!!

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות