פברואר 04 2014

זה גזענות!!!

מאת: בשעה 8:51 נושאים: שונות

בימים שהכנסת דנה בהצעת חוק להטיל קנס של 45% על תרומות שמקבלות עמותות ואירגוני שמאל מחו"ל, פרסם דמגוג ציוני אחד בשם חקק-מקק, שהטמטום הימני-ציוני הציף לו את המוח, והעודפים נשפכים לו מהאוזניים, כתבה באחד הצהרונים, ובו הביעה את דעתו, וטען, שהפרסומים, המחאות, וההפגנות של השמאל, הערבים וקורבנות הכיבוש והדיכוי נגד המדינה, שמוקיעים את פשעיי המלחמה, הכיבוש, הפקעת האדמות, סחר בנשק, פשעים נגד האנושות, אפרטהייד, אפליה וקיפוח, ועוד, זה גזענות.

מדינת ישראל, והיהודים, מנהלים, זה שנים, תעמולת זוועה גזענית נגד הגרמנים ונגד הנאצים, ומאשימים אותם בפשעי מלחמה, וברצח 6 מיליון יהודים בשואה. זה כבר שנים רבות, שבכל שנה, מנהלים טכסים גזעניים של יום השואה והגבורה. בטכסים גזעניים אלו, מציינים אך ורק את שואת היהודים. השואה של עמים אחרים, הצוענים, ארמנים, אשורים, אינדיאנים, אבוריגינים, הררו, ועוד המון שבטים שביצעו בהם ג'נוסייד, שמנין הנרצחים מונה עשרות מיליונים, שהושמדו כליל, באסיה, אמריקה ובאפריקה, כאילו היו עדר בהמות, לא מזכירים כלל, כאילו לא היה טבח, ורצח עם של העמים האחרים. רק היהודים הושמדו, והובלו כצאן לטבח. אכן, מכחישי שואה יהודים, שפלים ובזויים. היהודים כועסים מאוד על מכחישי השואה, אבל הם בעצמם מכחישים שואה שעברו ענים אחרים, ובמיוחד את השואה הפלסטינית, האל נכבה והנחסה.

מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, יורשת הנאצים וממשיכת דרכם, מסיעת בעצמה לרצח עם, בכך שמספקת נשק לרודנים רוצחים, מתעשיות המוות שלה, נשק שגרם לאלפי הרוגים, באסיה, אפריקה ואמריקה.

בימים אלו, כופים על אזרחי ישראל אבל, וסוגרים את כל בתי השעשועים, מסעדות, חנויות מכולת ומזנונים. וכל זה, כל התעמולה הגזענית נגד הנאצים ונגד גרמניה, שמזכירים חזור והזכר, שנה אחר שנה, נועד למען מטרות שפלות ובזויות, סחיטה רגשית, הצדקה וחיפוי על פשעיי המלחמה ומעשי הזוועה שמבצעת מדינת ישראל, אפרטהייד, תעשיות מוות, סחר בנשק, ויעוץ צבאי לרודנים שטובחים בעמם. מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, מחפה בכך, ומלבינה את הפשעים הרבים והנוראיים שלה. מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, שידיה מגואלות בדמים מרובים, מבצעת שטיפת מוח גסה ושפלה זו, בכדי לטהר את השרץ הטמא, הציונאצי, ולהציגם כקורבנות מסכנים ואומללים, וחסרי ישע, וקורבנות תמימים חינם של אנטישמים רשעים. פושעים אוהבים להציג עצמם כצדיקים, וכקורבנות מסכנים, וחפים מפשע. הגמלים רואים את הדבשת של גמלים אחרים. את הדבשות שלהם, אינו רואה.

ליפני כ30 שנים, קיבלתי בדואר מסמך, שנכתב בידי יהודי נאצי. היהודי הנאצי הנ"ל, כתב במסמך ששלח לי, ש:"רק אנחנו, היהודים, עברנו שואה". השואה שעברו עמים אחרים, לא נחשב עי היהודי הנאצי כשואה. היהודי הנאצי, שכפי הנראה סובל מהפרעות נפשיות, ומשיגעון גדלות, מביא דוגמה מצמררת להוכחת טיעוניו הגזענים-נאצים. :"אם עדר אנטילופות ניספה בשריפה בג'ונגל, זה לא שואה. זה אסון טבע, רק אנחנו היהודים עברנו שואה!".

מדינת ישראל, מנצלת ללא בושה את זכרם של ששת מיליוני היהודים שנרצחו עי הנאצים, בכדי להצדיק את הפשעים המרובים שהיא מבצעת נגד העמים הערבים, ונגד עמים אחרים, שסוחרי נשק וספסרי מוות מספקים נשק לרודנים, ויעוץ צבאי. שיא הנבזות והשפלות של מדינת ישראל, הגנבות והשוד של כספי הפיצויים של קורבנות הנאצים ששרדו את התופת. קורבנות הנאצים נאלצים לותר ולהצטמצם, במזונם ובתרופותיהם. מדינת ישראל מספסרת בדמם של 6 המיליונים, ומשתמשת בדמם של הנרצחים, כדלק וכשמן לתעשיות המוות שלה, ליצירת לבנסראום (מרחב מחיה) יהודי, ולביצוע פשעי מלחמה ומעשי זוועה. מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, נוקמת בערבים החלשים, על פשעי הנאצים.

מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית מוסיפה חטא על פשע, ואוסרת על האוכלוסייה הערבית המדוכאת, לציין כמידי שנה בשנה את יום הנכבה והנחסה, ומאיימת על רשויות ערביות בהטלת קנסות וסנקציות, על היזכור השואה הפלסטינית, הנכבה והנחסה. מה ההבדל שבין מכחישי שואה אנטישמים וניאו נאצים, לבין מכחישי השואה הפלסטינית, הנכבה והנחסה?. אין שום הבדל, בין אנטישמים גויים שונאי יהודים, לאנטישמים יהודים שונאי ערבים.

לפי דעתו החולנית והמעוותת של המקק, ושותפיו הציונים לפשעים של מדינת ישראל, גינויים והוקעת פשעי הציונות, זה גזענות. גם הנאו-נאצים, שלא אוהבים את ההכפשות וההשמצות נגד הנאצים, חושבים כך, שהוקעת פשעי הנאצים, זה כבר שנים רבות, זה גזענות, שמכפישה את הנאצים והגרמנים, ואנטי נאציזם. אם ניקח את כל החומר שיש נגד הנאצים, שמדינת ישראל, ויהודים כל כך אוהבים לדוש בהם בלי סוף, נמחק את המילים "נאצים" "וגרמנים", ולכתוב במקומם את המילים :"מדינת ישראל", "יהודים", ו"ציונים", זה יתאים מאוד לתיאור פשעיה, ולמעשיה של מדינת ישראל, שאינם שונים מפשעי הנאצים.

כל הפוסל, במומו פוסל.

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות