פברואר 04 2014

קורבנות האונס וההתעללויות

מאת: בשעה 8:47 נושאים: שונות

קורבנות האונס, ההתעללויות, הגנבות, העושק, ההשפלות, הניצול והדיכוי, נשים, גברים וילדים, ממש שמחים ומאושרים, שתוקפיהם היו יהודים, טהורי גזע, שאלוהים בחר בהם מכל העמים, ולא ערבים, משום שלפי תורת הגזע הציוני, הערבים אינם נחשבים לבני אדם, אלה לחיות דו-רגליות, זרעם טמא ומזוהם, ומפיצי מחלות.

כל הקורבנות הנ"ל, כשהם מתפללים תפילת 18, מוסיפים לתפילתם תפילה נוספת, משלהם, ה19, ומברכים את אלוהים כך:" ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהאיש שאנס, תקף, ועשק אותי, איננו ערבי". אמן.

הסיבה לכך, היא, שהערבים, שהם חיות דו רגליות, שאין להם מבנה גולגולת נכונה, ושהזרע שלהם טמא ומזוהם, אילו היו מבצעים את זממם, ואונסים את היהודים, היו ממיטים קלון על היהודים, קורבנותיהם, מזהמים, מפיצים מחלות, מחללים, מרעילים ומטמאים את טוהר הגזע היהודי הנבחר, שאלוהים בחר בהם מכל העמים, כפי שלמדו מחוקי נירנברג הנאצים. (ואולי הנאצים למדו מהיהודים?), על כן, היה עדיף בהחלט, שהאנסים היהודים, הביריוניים, שזרעם טהור, הרוצחים, הגנבים והפושעים יהיו יהודים טהורי גזע, ובעלי מבנה גולגולת נכונה, מאשר ערבים. אונס, גניבה, עושק והתעללות, כשהם נעשים עי יהודים טהורי גזע ובעלי מבנה גולגולת נכונה, שאלוהים בחר בהם מכל העמים, מקל מאוד על קורבנותיהם, שהם מתנחמים בכך שהתוקף הוא יהודי, ואיננו ערבי. על פי חוקי הגזע הציונאצים, זרע ישראל, שהוא קדוש וטהור, עדיף על זרע ישמעאל, שהוא טמא ומזוהם!!!, ופושע, רוצח ואנס יהודי טהור גזע, בחיר העמים ועם סגולה, הטוב שבעמים והטהור שבגזעים, בעל מבנה גולגולת נכונה, שאלוהים בחר בו מכל העמים, עדיף על פושע, אנס ורוצח ערבי, שהוא תת-אדם, נחות וחייה דו רגלית.

בתי המשפט מענישים בחומרה רבה אנסים ופושעים ערבים, שזיהמו וחיללו את טוהר הגזע היהודי. ליהודים החזקים, עם האדונים היהודי, שהם אדוני הארץ והעולם, יונקרים ציונים, מותר להם לעשות כרצונם. הגסטפו הציונאצי סוגר להם את התיקים, ובתי המשפט מזכים את הפושעים היהודים, במשפט צדק למופת, אור ליהודים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל.

רק לעם האדונים היהודי, אדוני הארץ והעולם, החזקים והתקיפים, היונקרים הציונים, בעלי זכויות היתר, הנורמטיביים, בני הטובים, בחיר העמים ועם סגולה, הטוב שבעמים והטהור שבגזעים, בעלי מבנה הגולגולת הנכונה, שאלוהים בחר בהם מכל העמים, שהם אדוני הארץ והעולם, מותר להם לעשות כרצונם, ככל העולה בדעתם, לאנוס, לרצוח, לגנוב, לעשוק ולשדוד, בחסות המשטרה, שסוגרת תיקים, ובתי המשפט, שמזכים את הפושעים היהודים, במשפט צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל.

במדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, מטילים תמיד את האשמה למעשים המתועבים שהאנסים, הגנבים, על הקורבנות, ולא על הפושעים.

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות