מאי 15 2012

הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט

מאת: בשעה 10:21 נושאים: החלק האישי

כסף משוחרר לא יוחזר!!!

לבית המשפט לתביעות קטנות, תיק 49474-06-11

לשר המשפטים, למבקר המדינה, לר"מ, נשיא, לבית המשפט העליון, ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, לשר לביטחון פנים, (בנושא התלונות במשטרה). מסמך זה יתורגם לאנגלית ולערבית, ויצורף לאתר האינטרנט שלי, cfoopalestine.org/, ולעיתונות בחו"ל, בכדי שידעו הגויים מי הם הגנבים, הגזלנים והמושחתים היהודים, שהמשטרה שסוגרת תיקים מ"חוסר הוכחות", ומחפה עליהם, ובתי המשפט שתומכים בהם, מטהרים את השרצים, ומזכים אותם. אין צורך לומר יהודי גנב. מספיק לומר יהודי. ידוע לכל שהיהודים, גנבים בני גנבים. יהודים רבים, רבים מאוד גנבו, רימו ושדדו אותי.

במשפט צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל, האמין השופט לשקריו של הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, בן לעם האדונים היהודי, שהוא שמאלני יפה נפש, ושוחר שלום וצדק, ככתוב בתורתכם הקדושה והתמימה :"צדק צדק תרדוף, אמן", והתרשם עמוקות משפע הראיות השקריות והמוצקות, ומהכחשותיו הנמרצות של הנתבע, הקורבן המסכן והאומלל, ומזעקותיו ומחאותיו של הצדיק הגדול, הטלית שכולה תכלת, החף מכל פשע, שדמעות התנין של הקוזק הנגזל, המסו את ליבו של השופט הרחמן, שזיכה את הגנב והשקרן היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, טיהר את השרץ, ופטר אותו מתשלום החוב, והחזרת הגנבות שגנב מימני, כחוק. לי אין חברים שופטים שיאמינו לי. יצחק אוחיון איננו הגנב היהודי היחידי שגנב ממני, היו עוד הרבה יהודים גנבים. כסף משוחרר לא יוחזר!

הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, הטלית שכולה תכלת, שיקר, ובית המשפט האמין ליקירו הגנב. מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה, שוחרת השלום והצדק, קיבלה ומיישמת את פסק ההלכה של האדמו"ר גבלס, זצוק"ל, מי שהיה שר התעמולה הנאצי, שפסק ההלכה שלו :"שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים – נהפך לאמת", אמן, מיושם בישראל, ככתוב בתורתכם הקדושה והתמימה :" אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף". אמן. ואכן, שקר שהוא טוב למדינת ישראל, לציונות, לגנבים, לחזקים, לחייבים, למושחתים, לגזלנים, לבית המשפט, ליונקרים הציונים, לטייקונים ולעם האדונים היהודי, בכיר העמים ועם סגולה, בעלי מבנה הגולגולת הנכונה, שאלוהים בחר בהם מכל הימים, אדוני הארץ והעולם, בעלי זכויות היתר, נהפך לאמת. השופטים היהודים, רחמנים בני רחמנים הם. השופטים היהודים, הרחמנים בני רחמנים, תמיד מרחמים על החזקים, החייבים, הנוכלים, המושחתים והגנבים, מתחשבים במצוקותיהם הקשות, ומציעים להם עסקות טיעון, והקלות. לי אין חברים שוטרים ושופטים. (ראו מסמך "היה לי פעם חבר יהודי", שבית המשפט דחה אותו וסרב לקבלו, משום פגיעה קשה וגסה בכבודו ובשמו הטוב של הנתבע, הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, שכבודו ושמו הטוב נרמס בגסות).

בספרו של ז'בוטינסקי, "שמשון", יש תיאור של משפט עברי. 2 אחים רבו על יבול שדה משותף. הבכור טען, כל היבול שלי. הצעיר טען, חצי לי וחצי לאחי. השופט היהודי שמשון, שהוא רחמן בן רחמן, פסק כך, שלושה רבעים לבכור, ורבע לצעיר. השופט העברי החכם, (משפט שלמה), נימק פסיקתו כך,: "הבכור הוא רמאי נוכל ומושחת. ואילו הצעיר, טיפש ותמים. טיפשות גרועה מרמאות"!!!. הפשע, הרשע, השוד והגזל משתלמים, מאוד משתלמים בישראל כחוק, בחסות בתי המשפט. אכן, משפט צדק למופת, אור לגויים!. פרצה קוראת לגנב. חולשה קוראת לחזק. טיפשות קוראת לנוכל. פשיעה קוראת לצדק. שחיתות קוראת למשפט. משפט צדק למופת, אור לגויים.

הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, שמאלני יפה נפש, שוחר שלום וצדק, מתגורר עכשיו בדירה, אותה רכש בעזרת ההלוואה שנתתי לו, מבלי להחזיר. הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, דחה אין ספור פעמים את החזרת ההלוואה, במשך שנים רבות, בטענה שאם וכאשר הוא יזכה בפיס, בעזרת השם יתברך, ישתבח שמו, אז הוא יחזיר לי. בינתיים, חל חוק ההתיישנות, כך שהגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, פטור מלהחזיר את חובו, בחסות בית המשפט, במשפט צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל. שקר, גזל וגנבה חוקי וכשר, בחסות בית המשפט!!!

בית המשפט, שזיכה את השקרן והגנב היהודי, התייחס אלי כאל שקרן, נוכל וגזלן חסר מצפון, שרוצה לגזול את כספו הדל של הגנב היהודי המסכן וחסר הישע, שנמק בעוני ומצוקה קשה.

הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, הטלית שכולה תכלת, יקיר בית המשפט, שיקר וטען שכבר החזיר לי כל החוב. (מהיכן היה לו הכסף???). אם זה כך, מדוע לא דרש מימני שאחזיר לו את הקבלה והאישור שנתן לי כאשר קיבל את ההלוואה?. תשובה, הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט גנב ממני את הקבלה שהוא נתן לי, והשמיד אותה. באותה הזדמנות שפרץ לי את הכספת, גנב, בנוסף, את פנקס השיקים שלי, שנתן אותם לחבריו שיזייפו חתימתי וימשכו כספים ממני, וגם גנב, בנוסף, 3 מטבעות זהב, של החברה למטבעות, שערכם כ5000 שח, והתעודות של המטבעות, שיוכל למכור אותם. בנוסף גנב מטיל פלטינה, ששוביו כ5000 שח. הוגשה תלונה במשטרה, על גנבת השיקים והמסמך. לא הוגשה תלונה על גנבת המטבעות, משום שידוע לי שחבריו השוטרים יחפו עליו, ויסגרו לו את התיק. אין לי חברים שוטרים ושופטים. "שופטים ושוטרים תיתן לך בשערך, ושפטו את העם משפט צדק", משפט צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל. מי אמר שלשקר אין רגליים?. יהודי גנב, אינו חייב להחזיר כספים שגנב!, לפי תורת ישראל הקדושה והתמימה.

כסף משוחרר לא יוחזר!!!. כספים, נכסים, אדמות ושטחים, (לבנסראום), שנכבשו, נגזלו, נגנבו והופקעו בידי עם האדונים היהודי, לא יוחזרו!!!. ("משפט המלך").

חולשה וטיפשות זה פשע. פשע חמור ומתועב ביותר. הפושעים הטיפשים והחלשים נענשים, בחומרה רבה על טיפשותם וחולשתם, מפסידים את כספם, ומשלמים מחיר כבד על חולשתם. לחפש צדק במדינת ישראל, זה כמו לחפש צדק בגרמניה הנאצית. אני רואה בהחלטת בית המשפט, שהאמין לגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, זיכה אותו וטיהר את השרץ, כשותפה לפשע, ולעוול שנעשה לי. יצחק אוחיון איננו הגנב היהודי היחידי. כל ימי סבלתי מגנבים, גזלנים, ויודונאצים, שהתעללו בי והשפילו אותי. ראו קובץ "קורות חיים". בשבילי, להגיש תלונה במשטרה, ותביעה משפטית, זה כמו שיהודי היה מגיש תלונה בגסטפו נגד גרמנים, או תביעה משפטית. אין הבדל. (וזה נכון גם לערבים ולבדואים, שגוזלים את אדמתם).

ליצר הבזבזנות (והנבזות) של יצחק, אין גבול. הוא נוהג לרכוש לעצמו כל מיני מעדנים, (ביצי שלו, ועוד), בגדים, ואוהב לנסוע הרבה במוניות. יצחק זוכר בעל פה את כל מספרי תחנות המוניות של עכו, והסביבה. פעם בשבת, כשירד גשם, הזמין מונית לבית הכנסת, להתפלל!!.

אני דורש מבית המשפט להחזיר לי את סכום האגרה ששולם עבור ה"משפט", משפט צדק למופת אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל.

אין טעם להגיש ערעור. הנתבע, הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, יופיע לערעור עם עורך דין, שיסיע בידו לשמור לעצמו את הגזלה, שבית המשפט, במשפט צדק למופת אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל העניק לו. לי אין כסף לשכירת עורך דין. ידוע לי בוודאות גמורה, מראש, מה יהיה תוצאות ה"משפט", הזה, שבית המשפט יאמין לכל מילה של השקרן והגזלן, וידחה את כל טענותיי. מה גם שלנתבע יש עורך דין. ושפע של ראיות שקריות ומוצקות, ועדים כשרים ונאמנים, דוברי אמת, שישקרו את האמת, (האמת שלהם!), וששקריהם יתקבלו. שופטי ישראל, שהם כידוע לכל, רחמנים בני רחמנים, יתחשבו מאוד בגנב היהודי המסכן והאומלל, השקרן והנוכל, שאינו יכול לשלם את חובו, וגנבותיו, עקב מצוקתו הקשה, ובזבזנותו, ויפטור אותו מלהחזיר את הגנבה. יצחק אוחיון, הגנב היהודי המסכן והאומלל, אם חלילה יאלץ להחזיר את החוב והגנבה, לא יוכל לרכוש מותרות, מעדנים, ויאלץ לותר על נסיעות במוניות, ולנסוע באוטובוסים עם פשוטי עם, דבר שיגרום לו, לאציל היהודי המיוחס יצחק אוחיון הצדיק, שאלוהים בחר בו מכל העמים, סבל רב, צער ועוגמת נפש. אין לי חברים שופטים!!! מדינת ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, גן עדן לגנבים, פושעים, חזקים, חייבים, נוכלים מושחתים, טייקונים, ובעלי זכויות ייתר.(קפיטליזם חזירי).

הגנב היהודי, יצחק אוחיון הצדיק, יקיר בית המשפט, מודה לבית המשפט על המשפט צדק למופת, אור לגויים, על שהאמין לשקריו, וזיכה את הגנב היהודי, יקיר בית המשפט, וטיהר את השרץ. הגנב היהודי יצחק אוחיון הצדיק, הטלית שכולה תכלת, יקיר בית המשפט, הלך בשבת לבית הכנסת להתפלל, (אם יהיה גשום וסוער, ייקח מונית!), להודות לאלוהים, ולבית המשפט על שזיכה את השרץ, ושבית המשפט זיכה אותו מהגנבה. הגנב היהודי יעלה לתורה, ויברך ברכת "מי שברך", :"מי שברך את אבותינו המושחתים, העושקים דלים ורוצצים אביונים, פטרונם ומושיעם של הגנבים השקרנים והגזלנים", ויתרום מהכסף שגנב ממני לבית הכנסת. (תג מחיר, ותגובה יהודית וציונית הולמת!). לכסף, כידוע, אין ריח, מאחר שהכסף הגנוב טוהר וזוכך על ידי בית המשפט, במשפט צדק למופת אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל. (כשר, אבל מסריח!).

עקב חזירותו וגזלנותו של יצחק אוחיון, יקיר בית המשפט, התמיכה והחיפוי של בית המשפט, שזיכה וטיהר את הגנב והשקרן היהודי יצחק אוחיון, יקיר בית המשפט, שזיכה את השרץ, ופתר אותו מלהחזיר לי את החוב, והגנבות, נקלעתי למצוקה כספית. (חוב של 1000 שח לבנק), אני מתקשה לרכוש מוצרים חיוניים, (מזון דיאטטי ותרופות, שרשמה לי הנטורופטית), ומצמצם מאוד בהוצאותיי. החזיר היהודי, הצדיק, הטלית שכולה תכלת, שזוכה עי בית המשפט, רשאי להחזיק בגנבותיו, ובכספים שסחט ממני, כחוק, בחסות בית המשפט, ויוכל להמשיך ולהתגורר בדירה אותה רכש בעזרת ההלוואה שקיבל ממני, בלי להחזיר, בצורה חוקית וכשרה, במשפט צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל .

מצורפים בזאת המסמכים הבאים: "היה לי פעם חבר יהודי", (שבית המשפט דחה אותו, וסרב לקבלו, לבל יפגע כבודו ושמו הטוב של הגנב והשקרן היהודי), "לבית המשפט לתביעות קטנות", "קורות חיים", "שמור לי ואשמור לך", "חזק וטוב לו – חלש ורע לו".

"שקר החוק והבל הצדק, גנב, שקרן, נוכל ומושחת, הוא יתהלל", "וייקוו למשפט והינה משפח, לצדקה והינה צעקה", "מחשבות צדיקים – מרמה. תחבולת רשעים – משפט" "מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע".

שבתאי לא שוכח, לא סולח,  ולא מוותר!!!

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות