ספטמבר 20 2011

בהמה מובלת לשחיטה

מאת: בשעה 14:26 נושאים: שונות

בהמה מובלת לשחיטה. בכניסתה לבית המטבחיים, רואה הבהמה את חברותיה השחוטות, כשהם גוססות, מחרחרות חרחורי מוות, גרונם משוסף, ודם רב זב מגרונם.

הבהמה שלנו, שחושבת את עצמה לחכמה, (כמו מרבית הצ'חצ'חים הישראלים), אומרת בליבה, שלי זה לא יקרא:" אני נתתי לאדם המון חלב, המלטתי הרבה עגלים, – (הטלתי ביצים, נתתי צמר, סחבתי את מטעניו ) – האדם אוהב ומכבד אותי, ומעריך את שרותי הטובים למענו, ואותי הוא לא ישחט".

הבהמה שלנו, שגרונה שוסף ודמה ניגר, שגוססת בייסורים נוראיים, יחד עם חברותיה, משלימה עם מר גורלה, ואומרת לעצמה שזה רצונו של אלוהים, וזה דרכו של עולם, החזקים והתקיפים רודים, משעבדים, שוחטים, ומנצלים את החלשים, הבהמה עשתה את שלה, עכשיו הבהמה הולכת לשחיטה. זהו גם חוק הטבע, שהחזקים טורפים, רוצחים, משעבדים, ועושקים את החלשים, שהיטלר היה הכוהן הגדול שלה.

גם ה"בהמות" ההולכות על שתיים, הצ'חצ'חים הישראלים, חושבות ומתנהגות בדיוק כך. הבהמות ההולכות על שתיים, שתרמו לביטחון המדינה, שרתו ביחידות מובחרות, השתתפו במלחמות ישראל, ביצעו פשעי מלחמה, והרגו המון ערבים, משועבדות, מקופחות, ומנוצלות ככוח עבודה זול, וכבשר תותחים למלחמות האין סופיות. וכאשר הם מזדקנות, נפצעות. וחולות, מופקרות לגורלם המר, במצוקה קשה ונוראית, כשהם מתקשות לרכוש מזון, ונאלצות לוותר על תרופות. הבהמות ההולכות על שתיים, הצ'חצ'חים הישראלים, בדומה לבהמות ההולכות על ארבע, אינם חושבות ואינם מסיקות מסקנות ממצבם, משלימות בהכנעה עם מר גורלם, מושיטות צווארם לשחיטה, ומקריבות את חייהם וחיי ילדיהם על מזבח המלחמות, ואינם מתקוממות ונאבקות. הצ'חצ'חים הישראלים אוהבים את אדוניהם שמנצלים, משעבדים, מדכאים ועושקים אותם, חושבים שהם מאושרים, ושטוב להם בישראל, ושהם חיים בגן עדן ממש. גן עדן של שוטים.

השוביניזם, והשנאה הגזענית הנוראית של הצ'חצ'חים היהודים אל הערבים, מקילה עליהם מאוד את סבלם ואת מצוקתם. הצ'חצ'חים היהודים מוכנים לאכול הרבה חרא, חרא ציונית, שהממשלה מוסיפה להם סוכר וקינמון, ובלבד שהערבים יאכלו גם הם חרא ציונית, אבל בלי סוכר וקינמון.

"אהבתי את אדוני – לא אצה לחופשי".

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות