מרץ 01 2010

שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים, נהפך לאמת

מאת: בשעה 16:47 נושאים: אויב מימין

לנשיא בית המשפט העליון. לראש הממשלה, לשר המשפטים, החקלאות, הפנים, הביטחון, למבקר המדינה, ליושב ראש הכנסת, לועדת חוק חוקה ומשפט, לחברי הכנסת, ולכתובות נוספות

ב7.7.72, בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק אזרחי, מחוזי, 69\1 במשפט כפר קסר אלסר, (אלהואלה), נוצר תקדים שיקרי ומסוכן.

בערעור אזרחי שנערך בבית המשפט העליון, תיק 74\218, מה 5.8.74, תמך העליון בהחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ופסק כך: "הנגב היה שממה, חורבות עתיקות ובדווים נודדים, אשר לא עיבדו במיוחד את האדמה, לא חרשו אותה ובכלל לא עסקו בחקלאות. גם כשירדו גשמים והייתה צמחיה טבעית, השתמשו במים להשקאת העדרים אך לא לצורך עיבוד חקלאי". פסיקה זו, של בית המשפט העליון, הינה שקרית וגזענית, בדומה לחוקי נירנברג הנאצים.

פסיקה זו תואמת את התפיסה הציונית- גזענית נאצית, שטוענת, שאדמה חקלאית מעובדת, הינה מדבר שממה, רק משום שאינה מעובדת עי יהודים.!

המיתוסים השקריים והגזענים הללו, ומיתוסים אחרים, כגון:"הטוב שבעמים והטהור שבגזעים", "בחיר העמים ועם סגולה", "רחמנים בני רחמנים", "אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו מכל לשון", כבוש נאור, טוהר הנשק, יריות באוויר, יורים ובוכים, הדמוקרטיה היחידה שוחרת שלום וצדק, הינם שווי ערך למיתוס הנאצי, "מבנה גולגולת נכונה".

המיתוסים השקריים והגזענים הללו, המדהימים בשקריותם ובכזבם, ובחוצפתם הגסה, שווי ערך לשקר של אושביץ, שמפיצים מכחישי השואה, וכל מטרתם להצדיק את פשעי המלחמה ומעשי הזוועה, ופשעים נגד האנושות, שביצעה מדינת ישראל, והציונות, ב100 השנים האחרונות, כיבוש, דיכוי, גרוש והגליה, השמדת יבולים, הפקעת אדמות ומקורות מים , הריסת בתים ובארות, הקמת התנחלויות, מעצרים המוניים, רציחות וחיסולים, הספקת נשק לרודנים, ועוד.

מדינת ישראל, אימצה פסק הלכה זה, של יוזף גבלס, מי שהיה שר התעמולה הנאצי – שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים, והוא טוב למדינת ישראל, לבתי המשפט, לציונות, וליהודים – נהפך לאמת.

הפלסטינאים הבדואים שבנגב, והפלסטינאים שבצפון, לפני שנעקרו מאדמתם, גורשו והפכו פליטים, עיבדו שטחי אדמה נרחבים, שנים רבות ליפני העלייה הראשונה, ולפני שהרצל נולד.

אם מדינת ישראל אימצה פסק הלכה זה, של גבלס, מן הראוי להכניסה לספר החוקים של מדינת ישראל. על כנסת ישראל לדון בסוגיה זו, ולצרף פסק הלכה זה של גבלס לספר החוקים של ישראל, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל.

מחשבות צדיקים – מרמה תחבולות רשעים- משפט.

שבתאי לא שוכח, לא סולח, ולא מוותר!!!

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות