מרץ 01 2010

הנכבה האטומית

מאת: בשעה 16:40 נושאים: אויב מימין

דצמבר 2007

בנו של היטלר, בוש, נשיא ממלכת הפשע והרשע, יורשו וממשיך דרכו של אביו אדולף היטלר, מאיים עלינו במלחמת עולם שלישית. לישראל, ולארה"ב יש ארסנל אדיר של נשק להשמדה המונית, מתוצרת תעשיות המוות, כימי, בקטריולוגי ואטומי. הפעלת ארסנל אדיר זה, בידי ממלכת הפשע והרשע, ושותפתה הבכירה ישראל, הפושעת, הנאצית והגזענית, יהיה הפתרון הסופי, והנכבה של העמים הערבים והמוסלמים.

אדולף היטלר גאה מאוד מתלמידיו, בניו, יורשיו וממשיכי דרכו, ארה"ב וישראל. הנכבה של 1948, תהיה כאין וכאפס לאומת הנכבה האטומית האיומה שמצפה לנו בעתיד, מידי ממלכת הפשע והרשע, ארה"ב וישראל, הפושעת הנאצית והגזענית. זהו הפתרון הסופי שישראל וארה"ב מכינות לנו. פצצת אטום אחת תהרוג יותר אנשים, יהודים, צוענים, סלבים ואחרים משנהרגו באושביץ, ובמחנות ריכוז נאצים אחרים, ויותר אינדיאנים ושבטים אחרים שנרצחו והושמדו בהמוניהם באמריקה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה. פצצת אטום אחת כמוה כתאי הגזים והמשרפות שהיו בכל מחנות הריכוז הנאצים.

כתוצאה מהפתרון הסופי של הערבים, הנכבה, ייוצר לבנסראום, מרחב מחיה יהודי להתנחלויות, ומקורות חדשים נוספים לנפט, מים, ומחצבים. מיד לאחר בצוע הפתרון הסופי, והכבוש, ניתן יהיה לחדש את הישוב היהודי, ולהקים התנחלויות, – התנחלות יהודית נינווה, התנחלות יהודית דמשק, בירות, פומפידתא, נהרדעה, התנחלות כירכוך, אשור, טהרן, בגדד, עדן, צנעה, ריאד, קנדהר, ובכל המרחב מחיה (לבנסראום) היהודי שנכבש.

ככתוב בתורת ישראל: "בכל מקום בו תדרוך כף רגלך – (ותטיל את פצצתך) – לך אתן"

שבתאי לא שוכח, לא סולח, ולא מוותר!!!

עדיין אין תגובות

RSS תגובות

השארת תגובות